Informations Alle artikelen ingevuld onder deze categorie


GDPR heeft een paar hoofdprincipes, hieronder laten we ze zien en laten we ook zien hoe Mailgigant.nl helpt, als volgt: 1. Voor klanten binnen uw Mailgigant.nl-applicatie: A. Recht op toegang/rectificatie Uw klanten hebben altijd toegang tot hun accountgegevens vanuit hun accountgedeelte, van waaruit ze deze dienovereenkomstig kunnen bewerken. B. Recht om vergeten te worden Uw klanten kunnen hun account op elk moment sluiten vanuit hun accountgedeelte. C. Overdraagbaarheid van gegevens Uw klante...
Bij het versturen van een campagne kun je gebruik maken van een aantal custom tags en filters. De meest voorkomende tags staan hieronder vermeld:   Tag Required [UNSUBSCRIBE_URL] YES [COMPANY_FULL_ADDRESS] YES [UPDATE_PROFILE_URL] NO [WEB_VERSION_URL] NO [CAMPAIGN_URL] NO [LIST_NAME] NO [LIST_SUBJECT] NO [LIST_DESCRIPTION] NO [LIST_FROM_NAME] NO [CURRENT_YEAR] NO ...
Gebruikt u e-mail in uw bedrijf? De CAN-SPAM-wet, een wet die de regels vaststelt voor commerciële e-mail, stelt vereisten vast voor commerciële berichten, geeft ontvangers het recht om u te laten stoppen met e-mailen en stelt zware straffen vast voor overtredingen. Ondanks zijn naam is de CAN-SPAM-wet niet alleen van toepassing op bulk-e-mail. Het heeft betrekking op alle commerciële berichten, die door de wet worden gedefinieerd als "elk e-mailbericht met als hoofddoel de commerciële adverten...